Rozumienie tekstowego zadania matematycznego

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Rozumienie tekstowego zadania matematycznego

Umiejętność czytania


Rozumienie tekstowego zadania matematycznego

Rozumienie tekstowego zadania matematycznego

Czytający musi uważnie przeczytać tekst i się nad nim zastanowić. Następnie odpowiedzieć na pytania poprzez wybór odpowiedzi z zaproponowanych. Teksty wspomagają czytelnicze kompetencje (czytanie ze zrozumieniem tekstu i jego analiza, szukanie informacji, znajdywanie powiązań, stosowanie uzyskanych informacji w codziennych sytuacjach). Charakter tekstu stanowi także wsparcie w rozwoju matematycznych umiejętności – stosowania różnych operacji na liczbach.

Teksty są rozdzielone na trzy poziomy trudności – dla 1, 2 lub 3 klasy szkoły podstawowej. Czytający może pracować samodzielnie. Ocena jest obiektywna. Jednakże, możliwość konsultacji z osobą dorosłą/trenerem zawsze jest dla czytającego korzystna. W ten sposób uczy się przemyśliwać, dyskutować nad tekstem, argumentować swoje zdanie i przekazywać swoje uwagi i odczucia.