Czytanie ze zrozumieniem z ćwiczeniem pamięci

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Czytanie ze zrozumieniem z ćwiczeniem pamięci

Umiejętność czytania


Czytanie ze zrozumieniem z ćwiczeniem pamięci

Czytanie ze zrozumieniem z ćwiczeniem pamięci.

Ćwiczenie rozszerza słownictwo, korzystając z pamięci i orientacji w przestrzeni. Czytający rozszerza swoje słownictwo (klasyfikację, nadrzędne i podrzędne pojęcia), fonologiczną pamięć, bogactwo pojęć, orientację w przestrzeni, zwłaszcza poruszanie się po powierzchni (pojęcie na górze, dole, w środku, w prawo, w lewo, pod, nad itp.). Ćwiczenie  poprawia również spostrzegawczość i koncentrację.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla przedszkolaków (tekst wówczas musi przeczytać osoba dorosła/trener), dla początkujących i zaawansowanych czytelników, którzy mają mniejszy zasób słów (słabszą pamięć fonologiczną), słabszą koncentrację, orientację w przestrzeni (czytający z oznakami dysfazji, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Ćwiczenie mogą wykonać także uczniowie ze słabszą kognitywistyką. Poprzez zabawę z ćwiczenia mogą skorzystać także dzieci, których język ojczysty jest inny niż język polski. Ćwiczenie jest odpowiednie dla każdego, w ramach naturalnej stymulacji rozwojowej.

Jeżeli czytający potrafi przeczytać tekst i zrozumieć go, może ćwiczyć samodzielnie. Ćwiczenie jest oceniane obiektywnie. Można zmienić ilość zadań.