Odmiana czasowników przez czasy

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Odmiana czasowników przez czasy

Umiejętność czytania


Odmiana czasowników przez czasy

Celem jest wsparcie wyczucia językowego w używaniu i tworzeniu form czasowników w odpowiednim czasie w zdaniu. 
Po przeczytaniu instrukcji i zapoznaniu się z kontekstem, czytający wybiera prawidłową odpowiedź. Ustala w jakim czasie dane zdanie jest napisane, a następnie tworzy lub wybiera prawidłowe brzmienie zdania w innym, pożądanym czasie. Odpowiedź wybiera z zaproponowanych. Może krytycznie ocenić lub osądzić treściowy aspekt w zdaniu.

Ćwiczenie wspiera gramatyczny aspekt języka (poziom morfologiczno-syntaktyczny), czyli także wyczucie językowe w stosowaniu czasowników. W trakcie oceny treści zdania, czytający rozwija czytanie ze zrozumieniem, tj. słownictwo (leksykalno-semantyczny aspekt języka).

Ćwiczenie skierowane jest do przedszkolaków jako pomoc w rozwoju językowego wyczucia. Z ćwiczenia może skorzystać też początkujący czytelnik. Rozwija ono czytelnicze kompetencje, wyczucie językowe oraz zrozumienie w czasie późniejszej pracy z tekstem. Ćwiczenie jest także skierowane do przedszkolaków i czytających, którzy mają problemy ze zrozumieniem czy mówieniem z najróżniejszych powodów (rozwojowa dysfazja, wolniej rozwijająca się mowa/umiejętności językowe).

Ćwiczenie wspomaga również naukę języka polskiego u czytelników, których język ojczysty jest inny niż polski. Ćwiczenie umożliwia wybranie zestawu 5, 10 lub 15 zadań. Czytający może pracować samodzielnie jednak lepsze efekty przynosi jednak  kontrola i pomoc osoby dorosłej/trenera.