Strzelnica tekstowa

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Strzelnica tekstowa

Gry


Strzelnica tekstowa

Strzelnica tekstowa to prosta gra, która poprzez zabawę ćwiczy czytanie. Ćwiczenie rozwija umiejętność czytania liter, sylab, słów, pseudosłów, a także orientację w rzędzie, koncentrację i spostrzegawczość wzrokową.

Po włączeniu opcji tekst/tekst ćwiczenie rozwija szybsze postrzeganie tekstowego materiału stymulującego pod presją czasu. Dziecko ćwiczy refleks i gotowość podczas czytania liter, sylab i słów, gdy materiał stymulujący porusza się w rzędzie. W przypadku, gdy dziecko nie zna liter ćwiczy percepcję wzrokową.

Po włączeniu opcji tekst/dźwięk – ćwiczenie rozwija rozpoznawanie liter/głosek, sylab/dźwięków, słowa/dźwięku. Za pomocą tego ćwiczenia ćwiczy się świadomość fonologiczną i czytanie.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu, a także dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, ale interesuje je tekst pisany. U starszych dzieci, ćwiczenie wspomaga naukę czytania – szybkości i precyzyjności. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby nie można było zrobić błędu, ale zaleca się jednak kontrolę trudności ćwiczenia, by nie było ono zbyt trudne dla dziecka. W razie potrzeby można zmienić ustawienia tak, aby dziecko musiało przeczytać słowo. Można też zmienić tempo przesuwania się pojedynczych tekstów (na wolne lub normalne).

Poprzez wybranie opcji tekst/dźwięk dzieci trenują percepcję fonologiczną, a wybierając opcję tekst/tekst, gdy dziecko nie zna liter, ćwiczy percepcję wzrokową poprzez porównywanie kształtów liter, sylab, itp.