Czytanie głosek rząd po rzędzie

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Czytanie głosek rząd po rzędzie

Fonologia


Czytanie głosek rząd po rzędzie

Czytanie głosek rząd po rzędzie to ćwiczenie, które wspomaga naukę słów, a także przyporządkowywanie głosek/liter i orientację w rzędzie.

To ćwiczenie stymuluje szybsze i sprawniejsze nazywanie głosek/liter. Jest podobne do ćwiczenia "Litery" z kategorii "Technika czytania". Ćwiczenie wspomaga również orientację prawo-lewo w rzędzie podczas czytania, jeśli wskazujemy dziecku czytaną linijkę tekstu.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla początkujących czytelników. Można wykorzystać możliwość ustawienia wielkości czcionki tekstu, układu liter itp. Jeżeli dziecko nie zna danej litery, może poprosić o jej przeczytanie.

Zaleca się pomoc i kontrolę osoby dorosłej/trenera podczas wykonywania tego ćwiczenia. Należy kontrolować poprawne orientowanie się dziecka w rzędzie, a w razie potrzeby należy wskazywać kursorem kierunek lewo-prawo.