Nazywanie obrazków rząd po rzędzie

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Nazywanie obrazków rząd po rzędzie

Fonologia


Nazywanie obrazków rząd po rzędzie

Nazywanie obrazków rząd po rzędzie to ćwiczenie, które wspomaga używanie właściwych słów i orientację w rzędzie.

To ćwiczenie stymuluje szybsze i skuteczniejsze używanie słów (ewentualnie tylko jako trening) w reakcji na obrazek. Ćwiczenie poleca się również osobom początkującym w czytaniu, ponieważ wspomaga ono orientację prawo-lewo w rzędzie podczas czytania wskazanego tekstu.


Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu oraz dla dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, ale są zainteresowane poznaniem tekstu pisanego.

Wskazane jest, aby osoba dorosła/trener kontrolowała poprawne orientowanie się dziecka w rzędzie podczas czytania, ewentualnie wskazywała kursorem kierunek lewo-prawo.