Technika czytania w klasie

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Technika czytania w klasie

Technika czytania


Technika czytania w klasie

To ćwiczenie łączy w sobie większość ćwiczeń znajdujących się w sekcji „Technika czytania” i służy doskonaleniu poprawnego czytania. W tym ćwiczeniu można w prosty i szybki sposób zmienić jego treść i wybrać jedynie przykłady dotyczące sylab, prostych słów, pseudosłów czy trudniejszych zestawień wyrazów.

W ćwiczeniu można również wyfiltrować przykłady zawierające konkretne problematyczne głoski, które czytelnik chce aktualnie trenować (np. grupę ą, ę, om, em czy grupę ś-si, ć-ci, ń-ni, ź-zi).

Ćwiczenie nadaje się dla początkujących w czytaniu  bez względu na metodę nauki czy też dla tych, którzy choć czytają już trudniejsze teksty, nie mają jeszcze w pełni opanowanych tego typu połączeń wyrazowych. Wówczas hamowany jest rozwój płynności i precyzji w czytaniu. Ćwiczyć może czytający sam lub z pomocą trenera. Jeżeli czytanie idzie płynnie, a czytającemu brakuje tylko pewności, może pracować samodzielnie. Kontrola trenera przyda się przy sprawdzaniu poprawności wykonania ćwiczenia. Za pomocą filtru można wybrać słowa, które czytający chce z różnych powodów przećwiczyć w pierwszej kolejności  te o podobnym brzmieniu czy zapisie lub trudniejszej wymowie.

Oczywiście, można wybrać typ pisma, wielkość, sposób zobrazowania sylab, dźwięku, ilość ćwiczeń. Do trenowania płynności i spójności zaleca się, nie korzystanie z opcji zobrazowania sylab (pogrubione/zwykłe). Po zakończeniu ćwiczenia czytający sam oceni jego trudność.