Proste słowa dwusylabowe z grupami spółgłoskowymi

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Proste słowa dwusylabowe z grupami spółgłoskowymi

Technika czytania


Proste słowa dwusylabowe z grupami spółgłoskowymi

Słowa złożone z 2 sylab z grupami spółgłoskowymi, na przykład: grządka, niedźwiedź, wierzba, grzanka itp.

Losowe pojawianie się słów na takim poziomie trudności, wspiera ich automatyzację w trakcie czytania i ułatwia wykonywanie kolejnych ćwiczeń.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu, bez względu na metodę nauki. A także dla osób, które czytają już trudniejsze teksty, ale nie mają w pełni opanowanych słów na tym poziomie trudności, co powoduje hamowanie rozwoju płynności w czytaniu. Jeżeli czytający radzi sobie z czytaniem, ale brakuje mu jedynie pewności może pracować samodzielnie. Pomoc i kontrola osoby dorosłej/trenera przyda się przy sprawdzaniu poprawności wykonania ćwiczenia.

Za pomocą ustawień można wybrać słowa, które czytający z różnych powodów chce przećwiczyć w pierwszej kolejności – słowa o podobnym brzmieniu, zapisie lub trudniejszej wymowie. Po zakończeniu ćwiczenia czytający sam oceni jego trudność.