Sylaby zamknięte

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Sylaby zamknięte

Technika czytania


Sylaby zamknięte

Sylaby zamknięte – czytanie zamkniętych sylab o różnym poziomie trudności w czasie nauki czytania, przy użyciu analityczno-syntetycznej metody czytania/sylabowania, jest ważnym etapem w początkowej fazie nauki czytania.

Sylaby zamknięte to głoski/litery (fony/grafy), które najczęściej tworzone są za pomocą spółgłoski, samogłoski i spółgłoski. Zaczynają się spółgłoską/spółgłoskami, dalej występuje sylabiczny ośrodek (najczęściej samogłoska), a na końcu spółgłoska/spółgłoski na przykład: ba-lon, kret, pierw-szak, itp.

Ćwiczenie pomaga w oswajaniu, a później także w automatyzacji czytania sylab zamkniętych. Pozwala skoncentrować się dziecku na konkretnej przeszkodzie związanej z zapamiętywaniem graficznego kształtu, podobieństwa dźwięków czy trudności artykulacji.

Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu lub osób, które choć czytają już trudniejsze teksty nie mają w pełni opanowanego czytania sylab zamkniętych, co powoduje hamowanie rozwoju płynności i precyzji w czytaniu. Jeżeli czytanie idzie płynnie, a czytającemu jedynie brakuje pewności, może pracować samodzielnie. Kontrola osoby dorosłej przyda się przy sprawdzaniu poprawności wykonania ćwiczenia. Za pomocą filtru można wybrać słowa, które czytający chce z różnych powodów przećwiczyć w pierwszej kolejności – te o podobnym brzmieniu, zapisie lub trudniejszej wymowie. Po zakończeniu ćwiczenia czytający sam oceni jego trudność.