Proste sylaby

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Proste sylaby

Technika czytania


Proste sylaby

Proste sylaby – czytanie prostych sylab w czasie nauki czytania z użyciem analityczno-syntetycznej metody czytania/sylabowania jest ważnym etapem w początkowej fazie tego procesu.

Ćwiczenie pomaga w oswajaniu, a później w także w automatyzacji czytania sylab. Pozwala skoncentrować się dziecku na konkretnej trudności związanej z zapamiętywaniem graficznego kształtu, podobieństwa sylab czy trudności artykulacji.

Ćwiczenie przeznaczone jest dla osób początkujących. Dziecko może ćwiczyć samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej/trenera. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, a jedynie brak mu pewności, może pracować samodzielnie. Kontrola osoby dorosłej/trenera jest ważna dla sprawdzenia poprawnego utrwalenia litery, dźwiękowego grafu, czy fonu.

Ewentualnie, dziecko może czytać sylaby, które zna, a druga osoba może czytać mu pozostałe sylaby. Za pomocą ustawień można wybrać sylaby, które dziecko chce z różnych powodów przećwiczyć w pierwszej kolejności (podobne brzmienie, zapis, trudna wymowa itp.), aby pozostałe nie przeszkadzały.

Oczywiście, można wybrać czcionkę, wielkość, sposób zobrazowania sylab, dźwięku i ilość ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczenia czytający sam oceni jego trudność.