Czytanie krótkiego tekstu ze zrozumieniem

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Czytanie krótkiego tekstu ze zrozumieniem

Umiejętność czytania


Czytanie krótkiego tekstu ze zrozumieniem

Czytający musi uważnie przeczytać tekst, który może mieć najróżniejszą formę: wiadomość, tabelka z godzinami otwarcia, ludowa piosenka, graf, beletrystyczny tekst, informacja encyklopedyczna itd. Następnie czytający odpowiada na pytania wybierając odpowiedź: TAK, NIE, ewentualnie  BRAK INFORMACJI W TEKŚCIE. Teksty wspomagają kompetencje czytelnicze (rozumienie tekstu oraz jego analizę, wyszukiwanie informacji, wyciąganie wniosków, stosowanie uzyskanych informacji, rozumienie grafów, tabelek itd. w codziennych sytuacjach).

Teksty są odpowiednie dla osoby sprawniejszej w czytaniu, która potrzebuje poćwiczyć kompetencje czytelnicze. Trudność można ustalić poprzez wybór tekstu w ustawieniach. Zmniejszając wielkość pisma, można uzyskać większą przejrzystość przedstawionego tekstu i w ten sposób ułatwić sobie z nim pracę. Czytający może pracować samodzielnie. Ocena jest obiektywna. Możliwość konsultacji z osobą dorosłą/trenerem zawsze jest dla czytającego korzystna. W ten sposób uczy się analizować tekst, argumentować swoje zdanie oraz przekazywać swoje uwagi i odczucia.