Lotto – wyszukiwanie liter

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Lotto – wyszukiwanie liter

Fonologia


Lotto – wyszukiwanie liter

Lotto – wyszukiwanie liter to ćwiczenie, w czasie którego dziecko przyporządkowuje głoskę/literę do litery. Dziecko widzi i słyszy głoskę, musi odpowiednio rozpoznać literę i dokonać poprawnego wyboru poprzez kliknięcie.

Ćwiczenie to rozwija umiejętność dopasowywania głoski z literą. Na początku rozwoju kompetencji czytelniczych może to stanowić problem, a w przyszłości tego typu trudności mogą być prawdziwą przeszkodą w doskonaleniu umiejętności czytania. Wybierając większy układ, np. 4x4 ćwiczy się także orientację w przestrzeni oraz szybkie i sprawniejsze odnajdywanie liter.

W łatwiejszej wersji, która może być wykorzystywana w okresie przedczytelniczym dziecko słyszy głoskę i widzi literę. W tym przypadku dziecko używa graficznej formy, która jest wzbogacona o dźwięk/głoskę. W trudniejszej wersji tego ćwiczenia dziecko nie widzi głoski. Przyporządkowuje wówczas dźwięk do odpowiedniej litery, ewentualnie wybiera ją z zaproponowanych. 

Oczywiście można skorzystać z możliwości zmiany innych ustawień takich jak wybór wielkości liter, czcionki, układu tekstu itp.

Ćwiczenie zaleca się wykonywać pod kontrolą osoby dorosłej, jednak aplikacja poinformuje o popełnionym błędzie. Jeśli dziecko potrzebuje tylko ćwiczyć, z czasem może pracować samodzielnie.