Czytanie tekstu z brakującymi sylabami

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Czytanie tekstu z brakującymi sylabami

Umiejętność czytania


Czytanie tekstu z brakującymi sylabami

Czytanie tekstu z brakującymi sylabami – ćwiczenie wspiera rozumienie czytanego tekstu.

Czytelnikowi pokaże się tekst, w którym w niektórych słowach brakuje ostatniej sylaby. Musi on w czasie czytania śledzić tekst i starać się go zrozumieć, płynnie czytać na głos, a równocześnie uzupełniać brakujące sylaby w słowach według morfologicznych zasad języka polskiego. Uzupełnianie brakujących sylab na końcu słowa w trakcie równoczesnego czytania tekstu to wersja łatwiejsza niż uzupełnianie sylab w trakcie czytania w dowolnym miejscu w słowie.
 
Ćwiczenie jest przeznaczone dla osób w okresie, gdy technika czytania stopniowo się automatyzuje i czytający może już ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego. Jeżeli nie wie lub nie jest pewien odpowiedzi i poprawnej sylaby, może kliknąc na brakującą sylabę w tekście, aby sprawdzić odpowiedź. 

Poziom trudności można dostosować przy pomocy ilości brakujących sylab w tekście (każde 4, 7 lub 10 słowo). Trudność zadania można zmieniać poprzez wybór tekstu w ustawieniach. Poprawność wykonania ćwiczenia jest oceniana obiektywnie. Przy wykonywaniu ćwiczenia zaleca się pomoc osoby dorosłej/trenera.