Wybierz słowa, które nie pasują do tekstu

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Wybierz słowa, które nie pasują do tekstu

Umiejętność czytania


Wybierz słowa, które nie pasują do tekstu

Wybór słowa, które nie pasuje do tekstu to ćwiczenie, które pomaga w rozumieniu tekstu czytanego.

Czytelnikowi pokaże się tekst, w którym w niektórych słowach brakuje ostatniej sylaby. Musi on w czasie czytania śledzić tekst i starać się go zrozumieć. Tekst czyta stopniowo, a klikając usuwa niepasujące słowa. Te powoli gromadzą się na dole, na pasku, tworząc sensowny związek frazeologiczny lub zdania.

Ćwiczenie jest przeznaczone dla osób będących w okresie, gdy technika czytania stopniowo się automatyzuje i czytający może już ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego. Ćwiczenie może wykonywać także czytelnik, który choć technicznie czyta poprawnie, to jednak nie potrafi zrozumieć i dostrzec znaczenia czytanego tekstu.

Poziom trudności można dostosować przy pomocy ilości brakujących słów w tekście. Minimalna ilość brakujących słów (3,4,5,6,7) wskazuje trudność ćwiczenia. Trudność zadania zależy także od wyboru tekstu w ustawieniach. Poprawność wykonania zadania jest oceniana obiektywnie. Z początku zaleca się pomoc osoby dorosłej/trenera. Z czasem czytający może pracować samodzielnie.