"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku

Tips on how to use this exercise at home and at school.

"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku

Umiejętność czytania


"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku

"Gdzie to jest?" lub "Znajdź" na obrazku
Ćwiczenie umożliwia pierwsze czytanie ze zrozumieniem tekstu w formie gry i zabawy.
Celem ćwiczenia jest pomoc w czytaniu ze zrozumieniem przede wszystkim u osób początkujących w czytaniu. Trudność tekstu umożliwia koncentrowanie się na nim. Na tym etapie chodzi raczej o dosłowne rozumienie materiału i poszukiwanie jasnych informacji w tekście.

Ćwiczenie nadaje się dla początkujących w czytaniu lub tych, którzy mają problemy z dosłownym zrozumieniem czytanego tekstu. Mogą z niego skorzystać także uczniowie, których język ojczysty jest inny niż język polski i są w trakcie nauki języka. Ćwiczenie poleca się także przedszkolakom, którym należy czytać tekst. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy mogą efektywnie trenować rozumienie tekstu mówionego czy pisanego.

Ćwiczenie ma trzy poziomy trudności:
Niski poziom trudności to proste pytania/polecenia typu "Gdzie jest?", "Znajdź.", które wymagają pracy z jedną informacją i jednoznaczną odpowiedzią. Średni poziom trudności to pytania/polecenia "Gdzie jest?", "Znajdź.", które zawarają więcej informacji w odpowiedzi. Wysoki poziom trudności to pytania, które wymagają bardziej złożonego zrozumienia tekstu z naciskiem na wyciąganie wniosków.

Ćwiczenie oferuje pięć różnych tematycznych obrazków (Lato, Zima, Szkoła, Miasto, Zoo). Czytający może ćwiczyć samodzielnie, ale  ważna jest kontrola osoby dorosłej/trenera. Można dostosować ilość zadań.