Tworzenie słów z usłyszanych głosek – zaawansowany poziom

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Tworzenie słów z usłyszanych głosek – zaawansowany poziom

Fonologia


Tworzenie słów z usłyszanych głosek – zaawansowany poziom to ćwiczenie, które wspomaga świadomość fonemiczną. Pszczółka powoli i oddzielnie wymawia głoski, co ma pomóc dziecku dostrzegać słowo jako całość. Jest to ważna umiejętność w prawidłowym rozwoju czytania i pisania.

Ćwiczenie poleca się czytelnikom, którzy mają problemy z czytaniem/pisaniem słów. Początkowo trzeba przećwiczyć proste słowa, które tworzy się za pomocą prostych sylab, bez skomplikowanych zbitek spółgłoskowych. Później możliwe jest zwiększenie trudności ćwiczenia poprzez wybór trudności słów (najprostsze, proste, zwykłe, trudne).

Zalecane jest pomaganie dziecku podczas wykonywania tego ćwiczenia. Jeżeli czytający zapoznał się z ćwiczeniem i dobrze sobie radzi, może pracować samodzielnie. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby nie można było zrobić błędu. Dziecko najpierw usłyszy głoski, a następnie napisze słowo, które rozpoznało za pomocą słuchowej syntezy oddzielania głosek.