Nauka samogłosek

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Nauka samogłosek

Fonologia


Nauka samogłosek

Nauka samogłosek to ćwiczenie, które pomaga połączyć dźwiękowe, artykulacyjne i graficzne formy samogłoski/litery.

W niektórych przypadkach u osób początkujących w czytaniu pojawiają się problemy z zauważeniem samogłosek. Przejawia się to trudnościami w ich pisaniu i czytaniu. Dziecko jakby ich nie słyszy, nie zauważa, dlatego ich nie pisze albo z trudnością tworzy sylaby w trakcie czytania. Problemy te można korygować poprzez otwieranie ust w czasie artykulacji. Uświadomienie sobie różnicy w wymowie pomaga dostrzec dźwiękowe lub graficzne różnice, które, w niektórych przypadkach, nie są tak oczywiste i sprawiają dziecku trudności.

Ćwiczenie może zostać przeprowadzone z dzieckiem przed lustrem, w celu naśladowania kształtu ust słyszanej wymowy samogłoski.

Początkowo zaleca się wykonywanie ćwiczenia pod opieką osoby dorosłej/trenera. Z czasem, gdy dziecko zna już zasady wykonywania ćwiczenia i stopniowo zaczyna wykonywać je poprawnie może ćwiczyć samodzielnie. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby nie można było zrobić błędu, nagradzana jest tylko poprawna odpowiedź.